Нормативно-правове забезпечення діяльності

Нормативно-правові акти з питань діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

1 Про оздоровлення та відпочинок дітей: Закон України від 04.09.2008  № 375-VI.

2 Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ.

3 Про позашкільну освіту: Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ.

4 Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року: Закон України від 05.03.2009 № 1065-VI.

5 Типове положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 422.

6 Перелік платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 424.

7 Порядок ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 425 (із змінами).

8 Порядок проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 (із змінами).

9 Порядок направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 734 (із змінами).

10 Питання затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 843-р.

11 Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 (із змінами).

12 Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 № 172, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за № 378/1403.

13 Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів: Державні санітарні правила і норми; ДСанПіН 5.5.5.23-99.

14 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС від 19.10.2004 № 126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009.

15 Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329.

16 Типові штатні нормативи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затверджені наказом Мінсім’ямолодьспорту від 16.04.2009 № 1254.

17 Державний соціальний стандарт оздоровлення та відпочинку дітей, затверджений наказом Мінсім’ямолодьспорту від 13.08.2009 № 2881.

18 Порядок надання платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (наказ Мінсім’ямолодьспорту, 19 Мінекономіки, Мінфіну від 18.01.2010 № 29/915, зареєстрований у Мін’юсті 04.02.2010 за № 128/17423).

19 Примірний перелік документації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджений наказом Мінсім’ямолодьспорту від 19.01.2010 № 40.

20 Критерії присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії, затверджені наказом Мінсім’ямолодьспорту вiд 19.05.2010 № 1391, зареєстрованим у Мін’юсті 03.06.2010 № 357/17652.

21 Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (наказ Мінсім’ямолодьспорту від 29.07.2010 № 2479, зареєстрований у Мін’юсті 16.08.2010 за № 685/17980).

22 Положення про огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (наказ Мінсоцполітики від 23.06.2012 № 383, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.07.2012 за №1181/21493).

23 Типове положення про атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (наказ Мінсоцполітики від 23.05.2016   № 545, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.06.2016 за № 834/28964).

24 Положення про вищу атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (наказ Мінсоцполітики від 25.12.2015 № 1249, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03.03.2016 № 349/28479)

© 2018 Сайт створено за сприяння Полтавської обласної ради та Полтавської обласної державної адміністрації.